10 Fotturperler i Sør-Varanger 

Gå 5 perleturer og få en t-skjorte, gå 10 perleturer og få et termokrus!

Sør-Varanger kommune har fått sitt eget konsept med toppturer, men dog noe annerledes enn mange andre. Her sanker vi nemlig fotturperler. Ta bilde av deg selv ved en turperle. Etter 5 fotturer vanker det en T-skjorte, og etter 10 fotturperler et termokrus.

Sør-Varanger kommune har i samarbeid med Sør-Varanger Turlag, SVJFF, Frivillighetssentralen, Frisklivssentralen og Barentshallene, tilrettelagt for Sør-Varangers 10 turperler. Fotturperlene er et ledd i kommunens satsing på bedre folkehelse med tilrettelegging for fysisk aktivitet og friluftsliv.

Fotturperlene kan sankes på våren, sommeren og høsten.

Hva må jeg gjøre?

For å være med på perlesankingen må du først og fremst ut og gå, samt ta et bilde av deg selv ved 5 eller 10 av turmålene som er merket med en stor rød T og som inngår i perleturkonseptet.

Deretter sendes de 5 bildene, eller de 10, til e-mailadressen perletur@svk.no.

T-skjorte eller termokrus kan så hentes på Rådhuset, servicekontoret. Perletursesongen går til ut september måned hvert år.

Ikke send inn bildene av deg selv før du har plukket henholdsvis 5 eller 10 perler.

Om turperlene

Turperlene er ulike turmål i både lengde og vanskelighetsgrad, men felles for dem alle er at det er kjente turmål geografisk spredt rundt i kommunen. Alle turperlene er merket med en rød T i kryssfiner. Noen av turperlene går på oppmerket sti, enten av turlaget eller av andre, mens et par av turperlene ikke har merkede løyper, men kun veibeskrivelse og kart på http://ut.no/.  

5 av turmålene er så enkle at selv barn skal kunne greie perlene og dermed gjøre seg fortjent til T-skjorte. Fem av turperlene er de 5 høyeste toppene i kommunen, mens de resterende fem turperlene er andre kjente turmål i kommunen.

Noen av turene er merket helt fram, andre er bare delvis merket eller med sti.

Alle turene ligger ute turistforeningens portal http://ut.no/

Her kan du se turbeskrivelse og kart med inntegnet rute.

Sør-Varangers Fotturperler består av følgende perleturer

Sted MOH Km Tidsbruk en vei i rolig tempo
Skogerøytoppen 445 5,3km 2,5t
Øretoppen 465 6,4km 2t
Brastind 446 5km 3t
Ravntinden 468 2,9km 2t
Bugøynestoppen 497 6,6km 3t
Neiden folkesti Utsiktspunkt 4km 1t
Bjørnsundhøgda Utsiktspunkt 5,5km 1,5t
Kristofjellet i Namdalen Utsiktspunkt 2,7km 45min
Linken/Lyngberget Utstiktspunkt 2,3km 45min
Ketilvarden Turmål 5,5km 2t