Sør-Varanger Turlag er et lokallag av Den Norske Turistforening. Vårt geografiske område er avgrenset til Sør-Varanger og Nesseby kommune, og vår aktivitet går stort sett på tilrettelegging for turer rundt om i vår flotte kommune, til fots og til sjøs.

Følg oss på Facebook under Sør-Varanger Turlag


NYHETER