Tursti på Prestøya

Turlaget har etablert en turløype rundt halve Prestøya for de som vil gå på beina i et fint turterreng.

Stien går fra sykehusets parkeringsplass nedenfor boligene ved sjøen. Den starter lengst inne på parkeringsplassen ved en stolpe med rød T. Her følger du videre en flott trapp ned til turløypa.

Stien går rundt halve øya til Bjørkeveien 22, se UT.no for kart.  Den passerer gapahuken (for bålkos ved Prestøya Vel) på sørsiden og går forbi tre oppslag om fugleliv på Prestøya.

Fra vestlige del av stien er det utsikt mot småbåthavna med bl.a turlagets naust med kajakker til utlån til medlemmer sommerstid.

Det blir satt opp en del stolper når det blir nok snø, slik at stien kan gjenfinnes etter snøfall. Stien vil gå i rett linje mellom stolpene, på oversiden av disse. Refleks på stolpene vil lyse i mørket når man bruker hodelykt. Stien er også lagt inntil nedsiden av trær og greiner.

Ved springflo kan brunfarget sjøvann trenge inn i stien. Det kan også være fare å ferdes utenfor stien på sjøsida da det under springflo kan bli presset opp store isflak på land.

Stien går gjennom et vær-utsatt område og er merket slik at den skal kunne holdes åpen gjennom vinteren. Vi ønsker derfor at mange er med og bruker den.